Định nghĩa lò dầu tải nhiệt:

  • Cũng giống như nguyên lý lò hơi, thay vì môi chất là hơi nước thì được thay bằng môi chất dầu truyền nhiệt. Một số hộ tiêu thụ cần lượng nhiệt ổn định, áp thấp, nhiệt cao thì dùng lò dầu tải nhiệt dẫn dầu truyền nhiệt qua các bộ calorife trao đổi nhiệt gián tiếp đến nhiệt độ yêu cầu. Dầu truyền nhiệt sau khi qua bộ trao đổi nhiệt calorife được bơm dầu tuần hoàn hút đưa trở lại gia nhiệt tiếp.

Ứng dụng lò dầu tải nhiệt:

Lò dầu tải nhiệt sử dụng nhiều trong các nghành như: máy căn trong nghành nhuộm vải, nhà máy ván ép MDF, nhà máy ván sợi….

Phân loại lò dầu tải nhiệt:

  • Lò dầu tải nhiệt dạng đứng công suất từ 1-3 tr Kcal/h
  • Lò dầu tải nhiệt dạng nằm công suất từ 3-16 tr Kcal/h

Lò dầu tải nhiệt đốt củi

  • Nhiên liệu củi đưa vào buồng đốt thủ công
  • Đốt loại nhiên liệu: củi cây, củi trấu, than đá