Các nhân tố ảnh hưởng đến truyền nhiệt của lò hơi:

  1. Hình thức chuyển động của dòng chảy:

Dòng chảy thường chuyển động ở dạng chảy tầng và chảy rối. Chảy tầng là chỉ dòng chảy chuyển động theo từng lớp, giữa các lớp dòng chảy chỉ có chuyển động dọc hướng song song, không có chuyển động ngang. Đối với khí khói trong lò, trong khí khói có mang theo hạt tro cũng chuyển động song song cùng dòng khí, giữa các hạt không va chạm mạnh với nhau, giữa hạt và bề mặt ống nhận nhiệt có một lớp khí ngoại biên dày nhất định, thông thường hạt không va chạm mạnh lên bề mặt ống. Chảy rối khác với chảy tầng. Trong chảy rối, ngoài có chuyển động dọc cân bằng ra, còn có chuyển động ngang, giữa các bộ phận của dòng có sự xáo trộn mạnh với nhau. Các hạt nhiên liệu bị mang theo trong khí khói lò trong quá trình chuyển động va đập mạnh với nhau. Cho nên, các bề mặt nhận nhiệt vừa chịu cọ xát của dòng khí và vừa chịu va đập của hạt nhiên liệu rắn. Lớp khí ngoài biên trên bề mặt nhận nhiệt mỏng và bị phá vỡ do các va chạm, cho nên hiệu quả truyền nhiệt ở chảy rối lớn hơn nhiều ở chảy tầng.

2. Hình thức cọ xát của dòng chảy lên bề mặt chịu nhiệt:

Khi khói cũng như dòng chảy thể khí – rắn cọ xát lên bề mặt nhận nhiệt trong lò hơi tầng sôi có thể chia ra làm 2loại cọ xát ngang và cọ xát dọc. Khi cọ xát ngang lớp ngoại biên trên bề mặt nhận nhiệt do chịu tác dụng lực va đập theo phương vuông góc, trở nên mỏng hơn, nhiệt tro giảm. Đồng thời do dòng chảy thay đổi hướng.Khi chuyển động, giữa các dòng chảy sẽ xáo trộn mạnh hơn. Khi cọ xát dọc, dòng khí chảy dọc theo bề mặt nhận nhiệt, song song với đường tâm ống, dòng chảy chuyển động không bị cản trở, phương không thay đổi, cho nên lớp ngoại biên trên bề mặt nhận nhiệt dày hơn và ổn định hơn, nhiệt tro lớn, hiệu quả truyền nhiệt cũng kém hơn.

3. Nhiệt độ dòng chảy:

Nhiệt độ của dòng chảy cao, hệ số toả nhiệt lớn, lượng nhiệt truyền cũng tăng theo. Do nhiệt độ cao, độ chênh lệch nhiệt độ giữa vật toả nhiệt và vật nhận nhiệt lớn, nhiệt sẽ truyền nhanh hơn.

4. Tốc độ dòng chảy:

Tốc độ càng lớn, truyền nhiệt càng nhanh, điều cũng liên quan để chiều dày lớp khí ngoại biên trên bề mặt nhận nhiệt. Tốc độ dòng lớn, lớp ngoại biên mỏng, nhiệt tro mỏng, truyền nhiệt nhanh.

5. Diện tích truyền nhiệt:

Diện tích truyền nhiệt lớn, lượng nhiệt truyền đi sẽ lớn. Khi lò hơi tầng sôi đang vận hành, nếu chiều cao tầng sôi tăng, diện tích truyền nhiệt chìm ngay trong tầng sôi tăng, lượng nhiệt truyền qua sẽ tăng, lượng sinh hơi tăng.

6. Kích thước hạt:

Với lò hơi tầng sôi, kích thước hạt nhiên liệu lớn, khối lượng hạt sẽ lớn, dưới tác dụng của dòng khí, lực chuyển động tăng, hạt nhiên liệu va đập lên bề mặt nhận nhiệt mạnh hơn, làm truyền nhiệt tăng lên. Cho nên xét ở góc độ truyền nhiệt, ở tình trạng áp suất gió cấp1 lớn hơn, kích thước hạt nhiên liệu không nên quá nhỏ,nhưng ở góc độ chất lượng sôi mà nói cỡ hạt nhỏ hơn, tốc độ dòng tạo sôi nhỏ và quá trình sôi ổn định hơn.

7. Nồng độ tro xỉ tuần hoàn:

 Với lò CFB nồng độ tro xỉ lớn, hiệu quả truyền nhiệt tốt. Nồng độ tro xỉ thấp, hiệu quả truyền nhiệt kém. Thông thường ở lò CFB có thể điều chỉnh được lượng sinh hơi bằng cách điều chỉnh nồng độ tro xỉ. Nhưng với lò hơi tầng sôi, lượng tro xỉ bay theo lớn, không có bộ phân ly và cháy tuần hoàn, gây nên tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn lớn,làm giảm hiệu suất nhiệt của lò hơi.

8. Chiều dày lớp vật liệu lò:

Đối với lò hơi tầng sôi và lò CFB, có thể điều chỉnh năng lực sinh hơi của lò hơi bằng cách điều chỉnh chiều dày lớp vật liệu lò. Chiều dày càng lớn nhiệt lượng truyền càng nhiều, năng lực sinh hơi càng lớn.Chiều dày mỏng thì ngược lại.

9. Tần suất va đập của vật liệu lò:

Nhiệt trở của thể khí thường lớn hơn thể rắn. Khi các hạt vật liệu lò có nhiệt độ cao va đập nhanh lên bề mặt nhận nhiệt, do có sự chênh lệch nhiệt độ lớn tại thời điểm tiếp xúc bởi va đập, hạt liệu lò bị nguội lạnh, nhiệt lượng mà hạt này mang theo được truyền rất nhanh cho thành ống, tần suất va đập càng nhanh, truyền nhiệt càng mạnh. Đây cũng là mọt trong các nguyên nhân truyền nhiệt của bề mặt nhận nhiệt ở lò tầng sôi lớn hơn nhiều so với truyền nhiệt từ ngọn lửa nhiệt độ cao cho bề mặt nhận nhiệt ở trong buồng lửa.