Nhiên liệu khu vực sử dụng lò hơi:

Tùy mỗi khu vực, đặc thù vùng miền để đánh giá nguồn nhiên liệu phù hợp với nhà máy sử dụng lò hơi.

Các tiêu chí lựa chọn nhiên liệu: nhiên liệu giá rẻ, có sẵn, sản lưởng đủ đáp ứng, khí thải môi trường

Lựa chọn nhiên liệu phù hợp kiểu lò hơi:

Mỗi loại nhiên liệu phù hợp 1 kiểu lò hơi khác nhau, đặc biệt với những nhà máy yêu cầu lò hơi đốt tự động thì phải dùng những loại nhiên liệu cho loại lò hơi dạng này

Kiểu lò hơi phù hợp loại nhiên liệu ảnh hưởng tới tiêu chí tiêu hao nhiên liệu trong quá trình vận hành