1. Khái quát về bụi và xử lý bụi.

Bụi là những hạt chất rắn có kích thước và tỷ trọng khác nhau, để xử lý và lọc sạch bụi ra môi trường người ta nghiên cứu và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Mỗi phương pháp phù hợp với từng loại bụi, kích thước bụi và có ưu nhược điểm riêng, Các phương pháp xử lý bụi có thể chia thành các nhóm sau:

Thông thường ta có các thiết bị xử lý bụi như sau:

  • Lọc cơ khí
  • Thiết bị màng lọc
  • Thiết bị hấp thụ
  • Thiết bị lọc tĩnh điện
  • Thiết bị lọc ướt
  • Thiết bị lọc buồng đốt

Vùng lọc và hiệu quả xử lý của các phương pháp như sau:

Tuy nhiên muốn chọn được thiết bị lọc bụi hiệu quả cần xuất phát từ thành phần bụi, kích thước bụi, độ tinh khiết của khí, tỷ trọng của vật liệu sinh bụi, và trên hết là khả năng tính toán công suất, tốc độ, cũng như cấu tạo của thiết bị, đòi hỏi các kĩ sư thiết kế phải hết sức am hiểu về lĩnh vực này, mới đảm bảo được yêu cầu của thiết bị bền, đẹp, đảm bảo năng suất, và hiệu quả kinh tế.