Phân loại nhiên liệu đốt lò hơi giá rẻ:

  • Biomass (gồm: vỏ trấu, mùn cưa, vỏ điều, phế phẩm nông nghiệp) là loại nhiên liệu giá được sử dụng phổ biến trong quá trình đốt lò hơi. Phù hợp những khu vực sẵn có nhiên liệu
  • Củi cây (gồm: củi cây cao su, củi cây gỗ trào…) phù hợp vùng sẵn có loại nhiên liệu này để đốt lò hơi thủ công ghi tỉnh
  • Than đá Indo sử dụng hầu như tất cả loại lò hơi với chi phí tương đối rẻ để nhà máy sử dụng khi cần

Lò hơi đốt nhiên liệu giá rẻ:

  • Lò hơi tầng sôi
  • Lò hơi ghi tỉnh đốt củi
  • Lò hơi ghi xích